Proces og metode
Sådan arbejder vi
Digital strategi
Få sammenhæng og helhed i de digitale marketingkanaler

Ved udarbejdelse og eksekvering af digitale strategier, har LeadLabs strategimodel nogle faste områder, der afdækkes og behandles i henhold til opgaven.

Strategimodellen anvendes til både en samlet digital strategi, samt delstrategier for digitale marketingkanaler som eksempelvis Web, e-handel, Mobil, Sociale medier, E-mail, Annoncering samt interne digitale værktøjer som eksempelvis CRM.

Se elementerne i LeadLabs strategimodel i animationen til højre.

Benchmark den Digitale strategi
Hvordan hænger din virksomheds Digitale strategi sammen med virksomhedsstrategien?

Som udgangspunkt for en digital strategiproces er det en fordel, at kende sit udgangspunkt og konkurrencesituation. Det kan I få med vores gratis værktøj “Networked Business Intelligence Dashboard”.

Mål og Strategi

Succeskriterier for projektet, målsætning og virksomhedsstrategien danner rammerne for udarbejdelsen af den digitale strategi samt delstrategier.

Markedet

Virksomhedens markedssituation som kunder, konkurrenter, produktudbud etc.

Målgrupper

Kundesegmenter, kundelivs cyklus, brugeradfærd, personalisering og personas.

Marketing- og salgsprocesser

Virksomhedens processer og modenhed inden for marketing og salg afdækkes og udfordres.

Marketing kanaler

Med en kanalanalyse laves en benchmark over hver enkelt marketingkanal for at afdække potentiale og muligheder for optimering.

Kundeservice salgsværktøjer

De digitale værktøjer der understøtter kundernes snitflader til virksomheden samt de værktøjer der giver kundeservice, salg og marketing viden om kundernes behov og adfærd.

IT Projektstyring
Kom godt i mål med succesfulde projekter styret af en sikker hånd

Har I dårlig erfaring med deadlines, økonomi og resultatskabelse i IT projekter? Hvis ja kan I med fordel bruge en professionel projektstyring med digital erfaring fra lignende projekter.

Alt for ofte gives projektansvaret til en medarbejder i organisationen, der ikke har den fornødne tid til rådighed, eller mangler kompetencer eller erfaring med den konkrete projekttype.

LeadLab er vant til styring af IT projekter og kan levere den nødvendige tid og fleksibilitet efter behov, så I kan holde fokus på driften. Vi håndterer både leverandører og de øvrige interessenter i projektet og arbejder typisk efter en Agil model med stram styring af økonomi og sikring af fremdrift.

Projektmodellen tilpasses behovet i det konkrete projekt, hvor de større projekter typisk vil være baseret på vores Agile projektmetode.

Behov og ønsker

I en tidlig fase af et projekt defineres behov og ønsker (Request), ligesom der undervej vil opstå nye behov.

Krav og prioritering

Når de overordnede ønsker er listet bliver man mere konkret i sin definering af krav / behov samt prioritering heraf (Backlog features og items).

Specifikation og omfang

Det vigtigste i Backloggen defineres mere detaljeret med beskrivelse og evt. mulige løsningsmodeller. Når et Item er beskrevet laves en overordnet omfangs og kompleksitets vurdering.

Planlægning

Når der er overblik over omfang og budget/ressource behov, laves en release plan i projektet og Items med højest prioritet tilknyttes en release og et sprint.

Eksekvering

Som del af den iterative proces kan nye opgaver og ønsker løbende tilgå projektet og gennemgå de overliggende trin 1-4, hvis de opnår høj nok prioritet.

Resultatmåling og opsamling

Der laves resultatmåling i forhold til de opsatte succeskriterier og der laves løbende erfaringsopsamling i projekter.

LeadLabs Agile projektmetode – større projekter