Online Dialogspil til HR

Center for HR hjælper virksomheder med HR opgaver.

Med eget HR koncept er det vigtigt med et værktøj, der kan bruges af konsulenterne ved afholdelse af workshops og kundeforløb.

Derfor har LeadLab stået for koncept og styret udviklingen af et web baseret dialogspil, der kan afvikles fra enten computer eller tablet. Konsulenten kan for hver af HR konceptets 8 kategorier målrette udsagnskort til den enkelte workshop.

Værktøjet “spilles” sammen med kunden, mens svar med tilhørende handleplaner bagefter udskrives i en rapport til deltager og ledelse.