Digital strategi
FÅ SAMMENHÆNG OG HELHED på tværs af organisationen og digitale marketingkanaler
Få virksomhedens strategi gjort Digital
I har strategien, vi hjælper med at få den eksekveret i forretningsaktiviteterne

Mange virksomheder har en strategi, der kun delvist er implementeret i de enkelte forretningsaktiviteters daglige drift.

Ved at lave koblingen med en digital strategi, kan de digitale værktøjer bruges til at implementere strategien i den daglige drift og muligheden for at måle om den efterleves og virker.

Digitale værktøjer er faste elementer i Marketing og Salg, men ofte gør ukoordineret anvendelse, at mange tiltag og brug af data ikke er effektive. Resultatet er at virksomheden går glip af mange oplagte muligheder, fordi eksisterende viden og data ikke anvendes strategisk på tværs af forretningsaktiviteter.

Som uvildig rådgiver hjælper vi med digitalisering af virksomhedens strategi på tværs af organisationen.

 

Få en Digital strategi på tværs af forretningsaktiviteterne:

Innovation
I mange brancher er Digital disruption et varmt emne. Brug digitalisering aktivt i nytænkning og udvikling af virksomhedens services, produkter og processer.

HR / Personale
Med øget decentralisering er gennemsigtighed og støtteværktøjer vigtige for effektiv anvendelse af ressourcer og kompetencer i den daglige drift samt rekruttering.

Salg & Markedsføring
Antallet af digitale salgs- og marketingkanaler er stigende og stiller store krav til fokus og relevant understøttelse af kundernes købsadfærd på tværs af virksomhedens organisering.

Ledelse
Moderne ledelse kræver relevante digitale værktøjer til at træffe kvalificerede beslutninger i henhold til virksomhedens strategi. Bliv skarp på rapportering og Business Intelligence!

PR & Kommunikation
Moderne kommunikation handler om dialog, hvor man både lytter og kommunikerer relevant. Den øgede digitale kommunikation kræver aktiv databehandling og anvendelse.

Service & Support
Brug jeres kundedata aktivt til bedre kundeservice, mersalg og effektiv forudsigelse af kundernes behov.

Gratis online tool - Benchmark jeres Digitale strategi og konkurrenceevne
Do it Yourself - Eller gør det sammen med LeadLab
Kort om værktøjet
"Networked Business Intelligence Dashboard"

Som noget helt nyt har vi nu mulighed for at stille et gratis værktøj til rådighed, hvor virksomheder kan benchmarke deres Digitale strategi op imod 250.000 andre virksomheder i 20 lande.

Brug 20 minutter på at udfylde værktøjet og få:

  • Strategisk overblik over virksomhedens digitale status og forretningspotentiale
  • Detaljeret indsigt om digitale teknologiers anvendelse på tværs af forretningsenheder
  • Benchmark af jeres digitale konkurrenceevne i forhold til jeres konkurrenter i branchen og andre lande. I kan selv definere hvilke parametre der er relevante for jer

Klik og få gratis adgang til online værktøjet, og kom igang med at lave en benchmark af jeres Digitale strategi!

Kort om værktøjet:
Jeres data ligger anonymt og krypteret, så det er kun jer der kan se hvor de kommer fra.

Værktøjet er udviklet af og stilles til rådighed i samarbejde med CBS, Dansk Erhverv og Dansk Industri.

Gratis rådgivningsmøde
Som opfølgning på benchmarken tilbyder LeadLab et gratis møde, hvor vi sammen gennemgår og analyserer jeres benchmark, så I får maksimal værdi af denne.

Del gratis værktøjet på sociale medier
Giv andre chancen - Jo flere der bidrager jo bedre benchmark data